سفارش تبلیغ
صبا
هرکه شما را دوستبدارد، خدا را دوست داشته است، و هرکه شما را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است . [امام هادی علیه السلام ـ در زیارت جامعه ـ]

امشب دل من ببین چه جوری شده است!

با آمدنت چه شرّ و شوری شده است

در شهر همه از غم تو سوخته اند

انگار چهار شنبه سوری شده استمهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 88/12/26::: ساعت 5:48 عصر نظرات دیگران: نظر

از اولش هم

دلم می خواست یک جور دیگری باشم...

فکرش را هم نمی کردم

دنیا اینقدر ناجور باشد

...

هنوز هم...

آنقدر معایب دارم

 که حتی

محاسن هم  نتواند موجه ام کند

 مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/12/3::: ساعت 12:32 صبح نظرات دیگران: نظر