سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
برترین صدقه آن است که فرد مسلمان دانشی را فراگیرد، سپس آن را به برادر مسلمانش بیاموزد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

امشب دل من ببین چه جوری شده است!

با آمدنت چه شرّ و شوری شده است

در شهر همه از غم تو سوخته اند

انگار چهار شنبه سوری شده استمهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 88/12/26::: ساعت 5:48 عصر نظرات دیگران: نظر

از اولش هم

دلم می خواست یک جور دیگری باشم...

فکرش را هم نمی کردم

دنیا اینقدر ناجور باشد

...

هنوز هم...

آنقدر معایب دارم

 که حتی

محاسن هم  نتواند موجه ام کند

 مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/12/3::: ساعت 12:32 صبح نظرات دیگران: نظر