سفارش تبلیغ
صبا
حکمتی نیست جز به همراه عصمت . [امام علی علیه السلام]

من بودم و چشم بندی چشمانت


در حیرت چون و چندی چشمانت


امروز اگر قطع نخاعی شده ام


افتاده ام از بلندی چشمانت ...مهدی صفی یاری ::: شنبه 88/11/3::: ساعت 11:32 عصر نظرات دیگران: نظر