سفارش تبلیغ
صبا
نادان از آنچه همدم حکیم است، می گریزد . [امام علی علیه السلام]

سوار قایق دلم می شوم

 و می زنم به موج دریا...

بر می گردم و نگاه میکنم

دارم از ساحل دور می شوم

و به تو نزدیک

آهای اورایی

کجاست چشمهای طوفانی ات؟مهدی صفی یاری ::: شنبه 88/4/13::: ساعت 2:58 عصر نظرات دیگران: نظر