سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه در راه خدا با کسی برادری کند، خداوند در بهشت، او را به چنان منزلت والایی برمی کشد که با دیگر اعمالش بدان دست نمی یابد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

آنروز کنار رود، عاشق شده بود

قبل از همه ، زودِ زود عاشق شده بود

یک بید به سبک بندری می رقصید

تقصیر خودش نبود عاشق شده بودمهدی صفی یاری ::: سه شنبه 89/4/29::: ساعت 9:21 عصر نظرات دیگران: نظر

تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی

و بهترین غزل توی دفترم باشی

تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید

و استخاره زدم ، گفت کوثرم باشی

خدا کند که ببینم عروس گلهایی

خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی

خدا کند که پر از عشق مادرت باشی

خدا کند که پر از مهر مادرم باشی

همیشه کاش که یک سمت ، مادرت باشد

تو هم بخندی و در سمت دیگرم باشی

تو آمدی که اگر روزگارمان بد بود

تو دست کوچک باران باورم باشی

بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد

بیا گلم که خدا خواست دخترم باشی

تو آمدی و خدا خواست از همان اول

تمام دلخوشی روز آخرم باشیمهدی صفی یاری ::: سه شنبه 89/4/22::: ساعت 7:28 عصر نظرات دیگران: نظر

عمری است شراب لا یزل می نوشیم

هر لحظه پیاله ی عسل می نوشیم

از بس که خدا کرده عنایت حتی

شب ها سر سفره هم غزل می نوشیم ....مهدی صفی یاری ::: جمعه 89/4/18::: ساعت 10:45 صبح نظرات دیگران: نظر