سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دانشها چهار گونه اند : دانش فقه برای دین، دانش پزشکی برای تن، دانشنحو برای زبان و ستاره شناسی برای شناخت زمان . [امام علی علیه السلام]

اینجا کسی برای تو تب هم نمی کند

من راضی ام به مرگ ، اگر راضی ات کند...مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 89/3/31::: ساعت 9:19 صبح نظرات دیگران: نظر

امشب هم

به دلتنگی تو دارد می گذرد

امام جواد (ع) :  عالمان به سبب زیادی جاهلان غریبند.

یا غریب زمان ......

توی قر آن خوانده ام...یعقوب یادم داده است:

"دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است "مهدی صفی یاری ::: جمعه 89/3/7::: ساعت 1:8 صبح نظرات دیگران: نظر