سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بر آزار و درد بایدت تحمل نمود و گرنه هرگز خرسند نخواهى بود . [نهج البلاغه]

امروز

چشم هایم را می بندم

تا روز مبادا

...

دنیا

آنقدر ها هم که می گویند

دیدنی نیست

وقتی تو نیستی

 مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/10/21::: ساعت 8:17 عصر نظرات دیگران: نظر

کوفی شده اید ، سوت و کف دین شما

تهمت زدن به عشق آیین شما

پای علم حسین هم می رقصید؟

ای فتنه گران سبز نفرین به شما...

 مهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 88/10/9::: ساعت 7:19 عصر نظرات دیگران: نظر