سفارش تبلیغ
صبا
حکمت گمشده مؤمن است . حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد . [نهج البلاغه]

امروز

چشم هایم را می بندم

تا روز مبادا

...

دنیا

آنقدر ها هم که می گویند

دیدنی نیست

وقتی تو نیستی

 مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/10/21::: ساعت 8:17 عصر نظرات دیگران: نظر

کوفی شده اید ، سوت و کف دین شما

تهمت زدن به عشق آیین شما

پای علم حسین هم می رقصید؟

ای فتنه گران سبز نفرین به شما...

 مهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 88/10/9::: ساعت 7:19 عصر نظرات دیگران: نظر