سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سه چیز توان فرساست : از دست دادن دوستان، فقر در غربت و ادامه یافتن سختی . [امام علی علیه السلام]

امروز

چشم هایم را می بندم

تا روز مبادا

...

دنیا

آنقدر ها هم که می گویند

دیدنی نیست

وقتی تو نیستی

 مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/10/21::: ساعت 8:17 عصر نظرات دیگران: نظر

کوفی شده اید ، سوت و کف دین شما

تهمت زدن به عشق آیین شما

پای علم حسین هم می رقصید؟

ای فتنه گران سبز نفرین به شما...

 مهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 88/10/9::: ساعت 7:19 عصر نظرات دیگران: نظر