سفارش تبلیغ
صبا
دانش نه در آسمان است که بر شما فرود آید و نه در زیر زمین تا برایتان بیرون آید؛ بلکه دانش در دلهایتان سرشته شده است . به آداب روحانیان متأدّب شوید تا برایتان آشکار گردد . [امام علی علیه السلام]

امروز

چشم هایم را می بندم

تا روز مبادا

...

دنیا

آنقدر ها هم که می گویند

دیدنی نیست

وقتی تو نیستی

 مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/10/21::: ساعت 8:17 عصر نظرات دیگران: نظر

کوفی شده اید ، سوت و کف دین شما

تهمت زدن به عشق آیین شما

پای علم حسین هم می رقصید؟

ای فتنه گران سبز نفرین به شما...

 مهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 88/10/9::: ساعت 7:19 عصر نظرات دیگران: نظر