سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چگونه کسی که پاره ای از آنچه را دارد، نمی بخشد، محبّت کامل دوستش را می خواهد ؟ [عیسی علیه السلام]

ما را دو سه کوچه سمت بالا ببرید

از اینهمه دیروز به فردا ببرید

ما راه درازی از کویر آمده ایم

ما را به امامزاده دریا ببریدمهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 89/10/22::: ساعت 12:57 صبح نظرات دیگران: نظر

به پایان می رسد ماه محرم

ندیدم از تو بد ماه محرم

چه حال و روز خوبی داشتم من

خدا خیرت دهد ماه محرم ...مهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 89/10/15::: ساعت 1:4 صبح نظرات دیگران: نظر

دیدیم همه مواهب ات را

دستِ کرم ِ مراقب ات را

ما مردم کوفه نیستیم آقا

داریم هوای نائب ات رامهدی صفی یاری ::: شنبه 89/10/11::: ساعت 11:23 عصر نظرات دیگران: نظر

 باید همیشه از غمتان سینه چاک ماند

مثل فضای روضه ی تان سوزناک ماند

حتی در آسمان همه مجلس گرفته اند

وقتی سه روز پیکرتان روی خاک ماندمهدی صفی یاری ::: پنج شنبه 89/10/9::: ساعت 12:17 صبح نظرات دیگران: نظر