سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
ای علیّ! از ویژگیهای مؤمن آن است که حقیقت را از دشمنش می پذیرد و فرا نمی گیرد جز برای آنکه بداند و نمی داند جز برای آنکه عمل کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

باز هم شعر یخ دلم رو آب می کنه .....تقدیم به همه دوستان عزیزم:

 

حرفی نزن ، نخند ، غرور تو دیدنی است

با یک اشاره عشق تو در من شکفتنی است

بینِ تمام معجزه هایی که دیده ام

اعجاز چشم های تو باور نکردنی است

 مهدی صفی یاری ::: پنج شنبه 88/6/12::: ساعت 9:34 صبح نظرات دیگران: نظر

کسی تو را نمی بیند

همان بهتر که نمی بینی

آخر صف ایستاده ای

و کسی

چرخ ات را تکان نمی دهد

همان جا

آخر صف بمان

روزی که نان می دهند آخر صفی

و روزی که جان می خواستند اول

نمی شود که همیشه اول باشی

یک بار هم آخر باش

...

بگذار تو را نفهمند مرد !

من که می دانم

تو هنوز  هم اولی

...

آخر مراممهدی صفی یاری ::: دوشنبه 88/6/2::: ساعت 6:6 صبح نظرات دیگران: نظر