سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بهترینِ برادرانت، کسی است که با راستگویی اش تو را به راستگویی بخواند و با اعمال نیک خود ، تو را بهبرترینِ اعمال برانگیزد . [امام علی علیه السلام]

پیشانی سبز باغ قرمز شده است

از شدت درد و داغ قرمز شده است

تقصیر کسی نیست که دیر آمده ای

این شهر پر از چراغ قرمز شده است ...

 مهدی صفی یاری ::: پنج شنبه 90/6/31::: ساعت 11:11 صبح نظرات دیگران: نظر

دنیا

درست

عین یک بستنی

دل نبستنی است

تا می خواهی عاشقش شوی

 آب شده است

 مهدی صفی یاری ::: شنبه 90/6/19::: ساعت 3:23 عصر نظرات دیگران: نظر