سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : یاد دهید و آسان گیرید و سخت مگیرید [ابن عباس]

باید غزل پای دلِ تنگ تو باشم

افسرده ترین شاعر آهنگ تو باشم

تقصیر خودم نیست که اینقدر... (سه نقطه)

شاید که خدا خواسته دلتنگ تو باشممهدی صفی یاری ::: دوشنبه 89/1/23::: ساعت 9:20 عصر نظرات دیگران: نظر

وُضِعَت الراحةُ فی الجنة والناس یَطلبونها فی الدنیا ، فلم یجدونَها ….
آسایش و راحتی در بهشت قرار داده شده است و مردم آن را در دنیا می خواهند، پس پیدایش نمی کنند …
حدیث نبویمهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 89/1/18::: ساعت 7:4 عصر نظرات دیگران: نظر