سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به لقمان گفته شد : از حکمت چه گرد آورده ای؟ گفت : برای آنچه کفایت شده ام خود را به زحمت نمی اندازم و آنچه را به من سپرده شده، تباه نمی سازم . [امام باقر علیه السلام]

مردم کرمانشاه چه روزهای آسمونیی دارید...جای همه مون رو خالی کنید

به بهانه دلتنگی مان....

ای باد صبا ز مصرِ دلتنگی ها

پیراهن یوسف مرا باز آور...مهدی صفی یاری ::: سه شنبه 90/7/26::: ساعت 8:6 عصر نظرات دیگران: نظر

از روز ازل نرفته از یادم من

با عشق تو از بهشت افتادم من

از گنبدتان نمی شود دل بکنم

یک کفتر شکل آدمی زادم منمهدی صفی یاری ::: جمعه 90/7/15::: ساعت 11:43 عصر نظرات دیگران: نظر

امروز هم مثل دیروز

یک گوشه نشسته ام

دارم به این فکر می کنم

که به تو فکر نکنم

تمام فکر من شده است همین

راستش را بخواهی

هیچ کس نمی تواند

جای خالی تو را برای من پر کند

فرقی نمی کند

چه به تو فکر کنم

چه به این فکر کنم که به تو فکر نکنم....مهدی صفی یاری ::: یکشنبه 90/7/10::: ساعت 12:15 صبح نظرات دیگران: نظر