سفارش تبلیغ
صبا
آن که حساب نفس خود کرد سود برد ، و آن که از آن غافل ماند زیان دید ، و هر که ترسید ایمن شد و هر که پند گرفت بینا گردید . و آن که بینا شد فهمید و آن که فهمید دانش ورزید . [نهج البلاغه]

 

خیلی وقت بود شعر آزاد نگفته بودم...اینم برای دوستان آزادکارم تبسم

از لحظه های تاب و تبت بوسه ای بده

شیرین من از این رطبت بوسه ای بده

لطفا مرا حواله نده جای دیگری

از منتهی الیه لبت بوسه ای بده

 مهدی صفی یاری ::: یکشنبه 93/6/9::: ساعت 10:53 صبح نظرات دیگران: نظر